The art of improvement

Onze visie

Samenwerkingsverbanden als directie-/managementteams, projectteams en netwerken worden steeds belangrijker om te komen tot visieontwikkeling, vernieuwing, probleemoplossing of effectief toezicht.

Ze kunnen een grote slagkracht ontwikkelen.

En… ze blijven te vaak erg onderbenut. Er gaat veel kostbare tijd verloren en de frustratie neemt toe wanneer dat wat beoogd wordt in de vorm van plannen, vertraagt of vastloopt.

Deze stagnatie, zichtbaar aan de oppervlakte, vindt meestal zijn wortels in de onderstromen van de organisatie, de teams, de individuen: het dieptedomein.

Dat heeft een nadelig effect op de realisatie van businessplannen en vernieuwingsplannen.

Het doen van de juiste interventies op het juiste moment in boven- en onderstromen is een vak, ons vak.

© Academie voor Interventiekunde. De interventiegebieden.

Jacqueline Willeboordse & Eric Koenen

De Doorwerth Groep

De Doorwerth Groep is door ons, Eric Koenen en Jacqueline Willeboordse, opgericht in 2007 na een werklevenlange ervaring op diverse directie- en management-, toezicht-en adviesfuncties, in verschillende soorten organisaties.

We zochten naar een vorm om bestuurlijke expertise, actuele kennis, procesmatig vakmanschap en wijsheid te bundelen in een adviesgroep die het predicaat ‘interventiekundig meesterschap’ kan dragen.

De Doorwerthgroep is een samenwerkingsverband van een aantal ervaren professionals uit ons brede netwerk waardoor, afhankelijk van de specifieke vraagstelling, passende expertise kan worden ingezet.

De adviseurs van de Doorwerth Groep

De adviseurs van dit netwerk hebben een gedragswetenschappelijke en/of bedrijfskundige achtergrond en onderscheiden zich door een brede bedrijfsmatige lijnervaring in diverse soorten organisaties.

Alle adviseurs hebben daarnaast de leergang Interventiekunde van de Academie voor Interventiekunde gevolgd en zijn naast de hierboven genoemde expertise procesmatig professioneel toegerust en dienen daardoor de integrale topkwaliteit waar we voor staan.

Het Atomium, 1958. Ontwerp van Waterkeyn.
Het staalgeworden oerdilemma van samenwerking: Autonomie en verbinding.

©Doorwerth Groep. Foto: Jelte Koenen


© Oskar Schlemmer estate, Bauhaus Treppe.
Overal is kennis. Het is onze ambitie die te mobiliseren en en te verbinden.


“Het is niet zozeer moeilijk te weten wat te doen, het is moeilijker te doen wat we weten.”

– Jacqueline Willeboordse

Onze wijze van werken

Vanuit interventiekundig meesterschap werken we mee om uitdagingen en dilemma’s waar bestuurders, leiders, toezichthouders en andere professionals in organisaties voor staan, samen met hen te doorgronden en te zoeken naar effectieve oplossingen.

Onze begeleiding is erop gericht zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de vraag, de vraag achter de vraag en de werkomgeving van de cliënten.

Kernwoorden voor professionals van de Doorwerth Groep zijn respect, integriteit, betrokkenheid, professionaliteit, resultaatgerichtheid en creativiteit.

Sietse Jonker, Stilleven met Chinese kommen
Elke vraag benaderen we met aandacht en gevoelsprecisie.

Uit de collectie van ©Doorwerth Groep


Een kleine selectie uit onze opdrachten

De afgelopen jaren hebben we vele opdrachten en projecten ontwikkeld, uitgevoerd en begeleid. Hieronder een kleine selectie van onze meest recente activiteiten:

  • Begeleiding van Raden van bestuur, Raden van Commissarissen en directieteams (beleidsevaluatie en teamontwikkeling)
  • Individuele verdiepende ontwikkelingsgesprekken voor directie, leidinggevenden en professionals in vele organisaties.
  • Versterkingstrajecten van vele (management)teams, altijd gekoppeld aan de inhoudelijke uitdaging waar ze voor staan.
  • Begeleiden van een strategieproces gericht op Marktwerking in een semioverheidsorganisatie.
  • Begeleiding van de RvB van een gefuseerd ziekenhuis bij een verandertraject.
  • Ontwikkelen van een vernieuwend leiderschapsprogramma, gericht op de realisatie van de strategie voor een grote organisatie in de energiebranche en voor een toonaangevende technische onderneming.
  • Begeleiding bij de oplossing van een samenwerkingsvraagstuk in een Raad van Commissarissen.
  • Interveniëren bij een lastig samenwerkingsvraagstuk in een organisatie met topprofessionals.
  • Interveniëren bij een vastgelopen onderhandelingsproces tussen Raad van Bestuur en vakbonden.

“Iemand die heel intelligent is heeft niet meer hersenen, maar meer verbindingen.”

– Eric Koenen

© Marie Bashkirtseff, The meeting.
Een ‘samenzwerend team’ met een bijzondere kracht.


Enkele van onze klanten over onze diensten

Ik ken Jacqueline al 15 jaar als een vakvrouw pur sang. Weet mensen te doorgronden en verbindingen te realiseren in teams. Heeft oog voor ieder detail en is zeer betrokken bij haar klant.

Edwin Langerak
Manager IT, Van Loon Group

De filosoof Kierkegaard leert ons dat het leven achterwaarts wordt begrepen, maar voorwaarts geleefd moet worden. Eric Koenen van De Doorwerth Groep helpt ons om onze recente samenwerking en handelingen beter te begrijpen, waardoor we onze toekomst slimmer kunnen leven.

Han Fennema
CEO Gasunie

Jacqueline is als geen ander in staat om zonder omhaal op respectvolle wijze te zeggen wat er te zeggen is en te vragen wat er te vragen is, waarmee alle deelnemers weer met behoud van eigenwaarde of zelfs groeiende eigenwaarde verder kunnen.”

Elke Ennen
Opleidingsmanager Bachelor, Marnix Academie

Eric heeft de afgelopen jaren al meerdere keren onze jaarlijkse strategiedagen begeleid. Hij leert ons echt om op een vernieuwende manier naar de business te kijken en daarmee ook naar ons zelf en de onderstromen zonder je een moment oncomfortabel te voelen. Zijn strategische en bestuurlijke ervaring in combinatie met zijn oprechte persoonlijke benadering, maken deze dagen voor ieder van ons persoonlijk en voor ons als team zo compleet. Ik durf te beweren dat we mede dankzij de begeleiding van de Doorwerthgroep in staat zijn om op alle vlakken zo succesvol te groeien als organisatie.

Nicole Krabbenborg
CEO Kindergarden

Jacqueline’s coaching helps me reflect, mirror and put things into perspective to better understand what are the correct next steps.

It also allows to make the connection between me as a professional, my own feelings, needs and ambitions and the environment around. It supports me improving my awareness and efficiency.

Susana Almeida de Graaff
Tennet