Teamontwikkeling

Wij ontwikkelden een grote expertise op het gebied van teamontwikkeling in relatie tot strategische businessdoelstellingen. Naast de jarenlange ervaring met teams op top strategisch en tactisch niveau houden we onze kennis op dit vlak continue up to date, o.m. via onze internationale contacten met universiteiten.

In onze aanpak wordt na een heldere resultaatdefinitie en goede brede diagnose onder meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van een vertrouwensbasis met psychologische veiligheid. Wanneer dit fundament klopt kan het échte gesprek gevoerd worden en kan de diversiteit in het team worden benut ten dienste van de beoogde vernieuwing of verbetering. 

Pas dan kan een team zich volledig verbinden met elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

© Busse Weidema, Sanctuary II
Schermen met onuitgesproken thema’s staan vaak in de weg tussen vandaag en de resultaten van morgen.
Uit de collectie van De Doorwerth Groep