Summer Course

Deze zomer organiseren we een Summer Course Interventiekunde op 22, 23 en 24 juli 2020:

een verkorte en intensieve versie van de Leergang Interventiekunde voor die bestuurders, leidinggevenden en/of professionals die geïnteresseerd zijn in het vak Interventiekunde en zich in drie aaneengesloten hierin willen verdiepen.

Het doen van de juiste interventies op het juiste moment in boven- en onderstromen is een vak… het is het terrein van de interdisciplinaire Interventiekunde. Onmisbaar voor hedendaagse bestuurders, leiders en anders professionals die invloed willen nemen.

In dit interdisciplinaire vakgebied wordt met behulp van een brede diagnostiek nagedacht over de interventies die in boven- en onderstromen nodig zijn om het ontwikkelingsproces, het veranderproces van de organisatie als geheel, of van teams en individuen te verbeteren of te versnellen. Het gaat over het ontwikkelen van een collectieve intelligentie die leidt tot wijze besluiten en effectieve acties met oog voor alle krachten in een systeem zodat wezenlijke doorbraken, fusies, innovaties, samenwerking gerealiseerd kunnen worden.

In de Summer Course werken we met maximaal 10 deelnemers die met elkaar een boeiende leergroep vormen. We denken hierbij aan deelnemers die werkzaam zijn in bestuurs- of directiefuncties, eindverantwoordelijk leidinggevenden van organisaties of organisatie-onderdelen danwel professionals werkzaam als tactisch/strategisch adviseurs of transitiebegeleiders.

We bieden in drie dagen de nieuwste inzichten aan op het gebied van de Interventiekunde, we verbinden die met ieders dagelijkse organisatiepraktijk en ontwikkelen en versterken het Interventiekundig Meesterschap van de deelnemers.

De Summer Course: Doelstellingen

De deelnemer:

  • Heeft inzicht in de meest recente (internationale) kennis op het gebied van de interventiekunde.
  • Kan diagnosticeren in het oppervlakte en dieptedomein.
  • Begrijpt hoe interactiepatronen werken en kan daarop effectief interveniëren.
  • Kan in zijn/haar organisatie het “échte gesprek” op individueel en groepsniveau faciliteren over thema’s in de boven- én in de onderstroom met gerichte, effectieve interventies.
  • Is vaardig in de constructieve, creatieve confrontatie. Deze ligt aan de basis van het doorbreken van oude, ineffectieve, vaak hardnekkige patronen.
  • Kan effectief omgaan met vertraging, de ogen van de ander, diversiteit, tussenruimte, deviant denken ten dienste van verbetering van de bedrijfsprocessen of van de realisatie van de afdelings en organisatiedoelstellingen.
  • Werkt vanuit vraagstellingen en de dialoog, ervan uitgaande dat de antwoorden vaak al aanwezig zijn maar onvoldoende bewust beschikbaar en dus onvoldoende benut, door beperkende patronen op individueel, team of organisatieniveau.
  • Werkt vanuit een waardevrije, waarderende, onderzoekende manier, niet te snel oordelend, niet te snel beïnvloed door antipathie of empathie.
  • Kan op basis van de diagnose komen tot effectief werkende interventies om stagnatie te doorbreken of te voorkomen.
  • Kan vanuit een leidinggevende of adviserende rol leiderschap nemen op het organiseren van ‘collectieve intelligentie’ teneinde organisatievraagstukken sneller en effectiever op te lossen.

De Kosten

De kosten van deze Summer Course, inclusief materiaal, lunches en diners bedragen € 1.750,00 excl. btw en eventuele overnachtingen. De Summer Course vindt plaats op een locatie centraal in het land met indien gewenst de mogelijkheid tot overnachting.

Contact:

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen over deze Summer Course, neem contact met ons op: info@academievoorinterventiekunde.nl 

Interesse in de Summer Course 2020

3 + 6 =